Audio & video

Copyright MindingWork, 2013


De training geeft een andere invalshoek dan gebruikelijke stress-trainingen. Het is veel meer dan stresspreventie. Het ontwikkelt je als mens meer en verder.


Marian van Dullemen - Teammanager zorg