Audio & video

Copyright MindingWork, 2013


Omdat ik positiever en rustiger omga met stressvolle situaties werk ik effectiever en reageer ik ontspannen op mijn collega’s. Dit heeft duidelijk zijn wisselwerking. Als ik ontspannen en gefocust een grote klus aanpak, ben ik in staat tot grotere prestaties in kortere tijd.


Deelnemer training MindingWork