Audio & video

Copyright MindingWork, 2013


De training was heerlijk. Ik ben er met plezier naartoe gegaan. Ik heb genoten van de oefeningen en vond ze in mooi evenwicht met de theorie. Ik kwam er  telkens gesterkt vandaan. Veel dingen zijn ook direct praktisch toe te passen  en dat past bij mij 


Els Jurg - opleidingsadviseur / leerplichtambtenaar MBO