Tarthang Tulku

Tarthang Tulku is een leraar uit de Nyingma traditie van het Tibetaans boeddhisme die in 1969 naar de Verenigde Staten verhuisde. In Berkeley, Californië, richtte hij het Tibetan Nyingma Meditation Center op. Sinds die tijd werken westerse studenten onder zijn leiding aan het behoud van het Tibetaans boeddhisme en het toegankelijk maken ervan voor de westerse samenleving. Daartoe heeft Tarthang Tulku specifieke organisaties opgezet, zoals een uitgeverij, een drukkerij en het Nyingma Institute, waar cursussen en retraites worden gegeven. Hij is oprichter van Tibetan Aid Project, dat humanitaire en culturele hulp verleent aan Tibetaanse vluchtelingen en kloosters. Hij ontwierp en bouwde Odiyan, het eerste grote boeddhistische klooster in het Westen. Tarthang Tulku is ook de drijvende kracht achter het Yeshe De Project, dat de conservering, verspreiding en vertaling van Tibetaanse teksten tot doel heeft. Tarthang Tulku wordt gezien als een onvermoeibare, vernieuwende spirituele leraar en als een visionair en onafhankelijk denker. Hij is een actieve schrijver wiens talrijke boeken in vele vertalingen lezers over de hele wereld hebben bereikt. Uitgeverij Dharma bracht verschillende van zijn boeken uit in het Nederlands. Dharma Publishing is de uitgever van alle Engelstalige boeken van Tarthang Tulku. Tarthang Tulku heeft in het westen de benadering van Skillful Means geintroduceerd, waarin hij twee werelden samenbrengt: de Tibetaans boeddhistische  traditie en onze westerse wereld waarin werk een centrale rol heeft. Vanuit de Skillful Means-benadering wordt werk zo een pad om ons diepe inzichten te geven in hoe onze geest werkt.

Copyright MindingWork, 2013


De maandelijke online coachingssessie waren verrijkend en ik heb het online contact niet als te afstandelijk ervaren.


Coordinator VluchtelingenWerk