Individuele coaching

Skillful Means heeft een eigen visie op wat stress is en waarin stress zich onderscheidt van spanning. Stress in deze visie is onder andere het gevolg van het niet volledig benutten van je mogelijkheden. Met behulp van  individuele coaching leer je stap voor stap hoe je je werk kunt gebruiken om stress om te zetten in ontspannen en effectief functioneren. We werken met stukjes theorie, reflectie en met gerichte oefeningen die je direct in je werksituatie kunt inzetten.

Voor wie?
MindingWork richt zich met individuele coaching op werkers uit alle sectoren van de Maatschappelijke Dienstverlening, zoals zorg, welzijn, onderwijs en overheidsfuncties.

Waar?
De coaching kan plaatsvinden op locatie bij MindingWork in Amsterdam of via Skype. Afhankelijk van jouw wensen.

Begeleiding
Ineke Smits. Ineke is gecertificeerd trainer-coach van MindingWork. Haar opleiding volgde zij aan het Center for Skillful Means in Californie, VS (www.skillfulmeansprograms.com). Daarnaast heeft zij 20 jaar professionele ervaring in het trainen en begeleiden van groepen. In 2009 richtte zij MindingWork op. MindingWork helpt mensen die stress ervaren op het werk om te ontspannen in stressvolle situaties en op te laden tijdens het werk.

Investering
De kosten voor individuele coaching bedragen €90,- per uur excl. BTW indien de werkgever betaald en €70,- per uur excl. BTW voor particulieren.
Een eerste kennismakingsgesprek waarin de mogelijkheden en wensen worden verkend is gratis. Naar aanleiding daarvan besluiten we of een coachingstraject een passend antwoord is op je vraag en hoe dit traject hierop zo goed mogelijk kan aansluiten. 

Contact

Als je overweegt om van dit aanbod gebruik te maken dan kun je per mail of telefonisch contact opnemen met Ineke Smits.

Zie de contactgegevens op de website.

Copyright MindingWork, 2013


De training was heerlijk. Ik ben er met plezier naartoe gegaan. Ik heb genoten van de oefeningen en vond ze in mooi evenwicht met de theorie. Ik kwam er  telkens gesterkt vandaan. Veel dingen zijn ook direct praktisch toe te passen  en dat past bij mij 


Els Jurg - opleidingsadviseur / leerplichtambtenaar MBO