Lezingen

Lezing 1
Skillful Means - De inherente waarde van je werk: alles komt tot leven!


We werken een groot deel van ons leven, maar het lijkt alsof de tijd die we aan ons werk besteden gescheiden is van de rest van ons leven.
In deze interactieve lezing onderzoeken we hoe je je werk kunt gebruiken om jezelf als mens helemaal te ontplooien. Ongeacht wat voor werkzaamheden je verricht. Deze benadering heet "Skillful Means" en wordt ons aangereikt door Tarthang Tulku, een Tibetaanse Boeddhistische leraar.
Door middel van reflectie en oefening proef je hoe Skillful Means ons middelen aanreikt om al onze vermogens te leren aanspreken tijdens onze dagelijkse activiteiten. Aanspreken van al je vermogens gaat effect hebben op je hele leven. Alles wordt levend en betekenisvol! 


Lezing 2
Skillful Means - de kracht van waardering aanspreken


"Wanneer wij denken dat we alleen tevreden kunnen zijn als we ons doel bereiken, als we er niet in slagen om elke dag met enthousiasme en plezier te werken, raken we gefrustreerd en ontmoedigd. Als wij onze houding veranderen en de schoonheid ontdekken die in iedere ervaring besloten ligt, wordt werk bevredigend en betekenisvol; het leven wordt vreugdevol."

Tarthang Tulku in 'Vaardig Handelen'

Waardering en motivatie zijn van wezenlijk belang voor een bevredigende en gezonde werkervaring. In deze lezing onderzoeken we aan de hand van oefeningen en reflectie hoe je tijdens je werk je natuurlijke motivatie en de kracht van waardering kunt aanspreken.

 

Investering

Deze interactieve lezingen kosten € 195,- per lezing excl. BTW en reiskosten. Ze kunnen los van elkaar worden aangevraagd en als lezingenpaar. De 2 lezingen samen zijn € 300,- excl BTW en reiskosten.

U zorgt zelf voor de lokatie.

 

Duur:  

2 uur per lezing

Copyright MindingWork, 2013


De opbouw vanuit het idee van de 3 balansen is fijn, gestructureerd en herkenbaar. De rijkdom aan kennis en oefeningen is 'onuitputtelijk'.


Coordinator VluchtelingenWerk